Garantiebeleid

Dit garantiebeleid beschrijft de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot garanties voor producten geleverd door Schrikdraadomheining (hierna “wij”, “ons” of “onze”). We zijn toegewijd aan de kwaliteit van onze producten en streven ernaar om onze klanten een bevredigende ervaring te bieden. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe onze garantie werkt.

  1. Garantieperiode

Onze producten worden geleverd met een garantieperiode van 12 maanden. Deze garantieperiode begint op de datum van aankoop zoals vermeld op de aankoopfactuur.

  1. Gedekte items

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten gedurende de opgegeven garantieperiode. Het product moet worden gebruikt en onderhouden volgens de bijgeleverde instructies om in aanmerking te komen voor garantie.

  1. Uitsluitingen

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, misbruik, wijzigingen, ongeoorloofde reparaties, normale slijtage of andere omstandigheden die buiten onze controle vallen.

  1. Garantieprocedure

Als u van mening bent dat uw product onder de garantie valt, dient u binnen de garantieperiode contact met ons op te nemen via info@omtrekbeveiliging.nl. We kunnen vragen om bewijs van aankoop en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Indien nodig sturen we instructies voor retourzending.

  1. Reparatie of vervanging

Na ontvangst en beoordeling van het geretourneerde product zullen we, naar eigen goeddunken, overgaan tot reparatie of vervanging van het defecte product. Als het product niet kan worden gerepareerd of vervangen, behouden we ons het recht voor om een vergelijkbaar product aan te bieden of de aankoopprijs terug te betalen.

  1. Verzendkosten

Eventuele verzendkosten in verband met garantieclaims zijn de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders overeengekomen.

  1. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het repareren of vervangen van het defecte product volgens de voorwaarden van dit garantiebeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving of andere indirecte schade.

  1. Wijzigingen in het garantiebeleid

Dit garantiebeleid kan worden gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in onze producten of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen worden op onze website geplaatst.

Voor vragen of opmerkingen over ons garantiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@omtrekbeveiliging.nl.